Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Καβασίλων

Από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας έγινε γνωστό πως με βάσει την κείμενη νομοθεσία προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Καβασίλων.

Γενικές πληροφορίες:

α) Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών] θα γίνει στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Καβασίλων, στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης αποτελέσματος, ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

β) Υποβολή προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Καβασίλων.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια, και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διευθύντρια του Γυμνασίου Καβασίλων, κα Τόκα Παναγιώτα, τηλ.23310/39521, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.