Κατηγορίες
γνωρίζατε ότι

Γνωρίζατε ότι…

… η πρώτη ιστοσελίδα που βγήκε στο διαδίκτυο (από τον Tim Berners-Lee) είχε τη διεύθυνση http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html και “φάνηκε στις οθόνες” στις 6 Αυγούστου του 1991;

Ήταν μια παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με το World Wide Web project. Ο σέρβερ “έτρεχε” σε έναν υπολογιστή NeXT, στο Conseil Européen pour la Recherche Nucléair – γνωστό σε όλους ως CERN*. Βασικά το συγκεκριμένο project είχε ως στόχο να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευνητών, ευτυχώς όμως από τον Απρίλιο του 1993 το CERN έκανε τον παγκόσμιο ιστό ελεύθερο για όλους.

Αντίγραφο της σελίδα διατηρείται ακόμη – για ιστορικούς λόγους (πατήστε στο link πιο πάνω για να τη δείτε). Άλλωστε ο διαδίκτυο άλλαξε την παγκόσμια Ιστορία με τρόπο που ίσως θα είναι αδύνατο να εκτιμηθεί ακόμη και στο απώτερο μέλλον.

* Να σημειωθεί πως η Ελλάδα ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών του CERN, το 1954.