Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ του Δήμου Αλεξάνδρειας ο Στ. Δριστάς

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (και μάλιστα ομόφωνα) εξελέγη την Παρασκευή που πέρασε ο αντιδήμαρχος Στ. Δριστάς. Ο Δριστάς εξελέγη λαμβάνοντας τις ψήφους και των εννέα μελών της Επιτροπής.
Ο αντιπρόεδρος εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας συμμετέχουν οι:


Σαρακατσιάνος Νικόλαος (πρόεδρος)
Δριστάς Στέφανος (αντιπρόεδρος)
Βογιατζής Ευάγγελος
Κούγκας Αθανάσιος
Λαφαζάνη Ελένη
Παπαδόπουλος Εμμανουήλ
Σταυρής Εμμανουήλ
Στυλιανίδης Παρασκευάς
Τσιλιοπούλου Πολυξένη