Κατηγορίες
διάφορα

Το ξημέρωμα της Κυριακής 27/10 μια από τις τελευταίες αλλαγές της ώρας

Αλλαγή ώρας τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Οκτωβρίου του 2019 και αυτή θα είναι μια από τις τελευταίες φορές που οι δείκτες των ρολογιών μας θα μετακινηθούν.
Τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω (ως ενδεικτική ώρα αναφέρεται η 4η πρωϊνή, που θα πρέπει να γίνει 3η πρωϊνή).

Μέσα στο επόμενο διάστημα όλες οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να εναρμονιστούν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σχετίζεται με την παύση αυτής της διαδικασίας αλλαγής της ώρας.
Θα πρέπει δηλαδή να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν οριστικά τη “θερινή ώρα” (στην οποία θα έχουν περάσει τον Μάρτιο του 2021) ή αν θα επιστέψουν οριστικά επίσης στη “χειμερινή ώρα” (κάνοντας μια τελευταία αλλαγή τον Οκτώβριο του 2021).