Κατηγορίες
εργασία

Μια θέση ψυχολόγου (πλήρους απασχόλησης) στα “Παιδιά της Άνοιξης”

Από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης” προκηρύχθηκε μια θέση εργασίας Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης.

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση είναι:

1.Πτυχίο Ψυχολογίας της Ελλάδος ή του εξωτερικού
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
5. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ

Τα επιθυμητά προσόντα για την θέση είναι:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
2. Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία
3. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
4. Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
5. Δεξιότητες συγκρότησης εθελοντικών ομάδων, εκπαίδευσης και εποπτείας των εθελοντών/ντριών του Κέντρου

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θέση αυτή είναι:
1. Πτυχίο Ψυχολογίας
2. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος
3. Αίτηση πρόσληψης
4. Βιογραφικό Σημείωμα
5. Αποδεικτικά εμπειρίας και εθελοντισμού (εφόσον υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και Η/Υ
7. Αντίγραφο ταυτότητας
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» Ελ.Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τ.Κ. 59300 απέναντι από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, με κατάθεση στην Γραμματεία ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spring.children@yahoo.gr ή στο info@tapaidiatisanoixis.gr