Κατηγορίες
κοινωνία

Ημαθία: νέα διανομή ειδών σε οφελούμενους του ΤΕΒΑ (από 18 μέχρι 25 Οκτωβρίου)

Κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 18 έως και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί από την Π.Ε Ημαθίας και σε συνεργασία με τους Δήμους Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας διανομή ειδών (νωπά τρόφιμα) μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ.

Το σύνολο κιλών προϊόντων για κάθε οφελούμενο ανέρχεται σε 5 κιλά.

Ειδικότερα τα σημεία διανομής και οι ημερομηνίες σε κάθε έναν από τους 3 δήμους της Ημαθίας είναι τα ακόλουθα:

Σημεία διανομής:

1) Για τον Δήμο Βέροιας : Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο 3ο χλμ Π.Ε.Ο Βέροιας – Θεσσαλονίκης ως εξής:

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου ώρα 09:00 – 14:00
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου ώρα 09:00 – 14:00
Τρίτη 22 Οκτωβρίου ώρα 09:00 – 13:00

2) Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρειας- Σχοινά, ως εξής:

Τρίτη 22 Οκτωβρίου ώρα 08:30 – 14:00
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου ώρα 08:30 – 14:00
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου ώρα 08:30 – 13:00

3) Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής 3ο χλμ Νάουσας – Σ.Σ Νάουσας ως εξής:

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου ώρα 08:00 – 14:00
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου ώρα 08:00 – 13:00

Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν:

α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.

–    Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.
–    Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.