Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Ερωτηματολόγιο του Δήμου Αλεξάνδρειας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχει διαμορφώσει μια ιστοσελίδα που σκοπός της είναι να παρουσιάσει το Σχέδιο αλλά να ζητήσει και την άποψη των δημοτών και κατοίκων, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και να ξεφύγει από τον “στείρο” πολλές φορές προγραμματισμό που γίνεται μέσα σε γραφεία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη αυτών που στην ουσία είναι οι χρήστες κάθε πρότασης.

Έτσι λοιπόν διαμόρφωσε ένα ερωτηματολόγιο μέσα από το οποίο, από τις απαντήσεις που θα δοθούν από τους πολίτες, επιδιώκει να διαμορφωθεί η πολιτική σχεδιασμού του ΣΒΑΚ.

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας για το θέμα (προς στο τέλος της ανακοίνωσης υπάρχει link για είσοδο στη σελίδα που προαναφέραμε):

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (στο εξής ΣΒΑΚ), με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και κάθε δημόσιου χώρου.

Η ομάδα έργου του δήμου ξεκίνησε τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών, ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και κυκλοφοριακών μεγεθών, την αναγνώριση των φορέων που σχετίζονται με τις μεταφορές, αλλά και τον προγραμματισμό του ΣΒΑΚ.

Τα ΣΒΑΚ συνιστούν μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρόταση χωρικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού, που θα γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ της κινητικότητας και της προσπελασιμότητας, θα αποκαταστήσει τη σχέση χρήσεων γης και μεταφορών, θα καθορίσει τις σχέσεις και τα δικαιώματα στο χώρο ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Το όραμα της πόλης, η φυσική της μορφή, η δημογραφική της δυναμική, η πολιτιστική της φυσιογνωμία, οι κοινωνικές σημασίες της, η ζήτηση για ανάπτυξη και δόμηση, οι ανάγκες για μετακίνηση, η δημοσιονομική της ικανότητα καθώς και η περιβαλλοντική προβληματική μπαίνουν όλα στο μικροσκόπιο στα πλαίσια των ΣΒΑΚ για μια πόλη φιλική, ασφαλή, μια πόλη ίσων ευκαιριών κι ενεργών πολιτών, μια πόλη με αρμονική σχέση του φυσικού περιβάλλοντος, του κτιστού και των ανθρώπων και για μια λειτουργική πόλη με αποδοτική συγκοινωνιακή και τεχνική υποδομή.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα που διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες του ΣΒΑΚ Δήμου Αλεξάνδρειας:

http://svak.alexandria.gr/index.php/el/

την οποία οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά για να ενημερώνονται για την καινοτομία που θα φέρει στην πόλη της Αλεξάνδρειας η εξέλιξη του σχεδίου, καλές πρακτικές από Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη ολοκληρώσει αντίστοιχα σχέδια, αλλά και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Αλεξάνδρειας.

Οι Δημότες καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό του ΣΒΑΚ, μέσω των εργαλείων που διαθέτει η ιστοσελίδα, όπως δημοσκοπήσεις και ερωτηματολόγια.

Εδώ θα βρείτε το πρώτο Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιλογών κινητικότητας στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Η συμπλήρωσή του από όλους τους ενεργούς Πολίτες της Αλεξάνδρειας είναι απαραίτητη.

Η συμπλήρωση ενός ικανού αριθμού ερωτηματολογίων είναι απαραίτητη ώστε να διαμορφώσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης, που είναι και οι κυριότερα εμπλεκόμενοι, την Πολιτική σχεδιασμού του ΣΒΑΚ.