Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας Ημαθία

Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι της Νάουσας

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Νάουσας Νίκου Καρανικόλα οι πέντε αντιδήμαρχοι του Δήμου που θα θητεύσουν στις θέσεις τους για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/08/2020.

Οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες που τους έχουν δοθεί είναι:

 

  • Γ. Τριανταφύλλου, αντιδήμαρχος καθ’ ύλην σε θέματα Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού και κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας
  • Γ. Βασιλείου του Κωνσταντίνου, αντιδήμαρχος καθ’ ύλην σε θέματα Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ και κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης
  • Π. Αδαμίδης, αντιδήμαρχος καθ’ ύλην σε θέματα Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων
  • Βασ. Τζουβάρας, αντιδήμαρχος καθ’ ύλην σε θέματα Τεχνικών Έργων και Καθαριότητας
  • Θεωδ. Μπαλτατζίδου, αντιδήμαρχος καθ’ ύλην σε θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναπληρώτρια για τις ΔΕ Ειρηνούπολης και Ανθεμίων