Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Σεπτεμβρίου

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11 το πρωί.

Αντικείμενό της συνεδρίασης θα είναι η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα:

1.Δημόσια κλήρωση μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» κ.κ. Σταυρή Εμμανουήλ και Παντόπουλου Αθανάσιου, προκειμένου να οριστεί η σειρά αναπλήρωσης των τακτικών μελών της Ο.Ε. της ως άνω αναφερόμενης δημοτικής παράταξης.

2.Δημόσια κλήρωση μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» κ.κ. Τόκα Σωτήριου και Καμανά Νικόλαου και μεταξύ των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» κ.κ. Ματσούκα Δημήτριου και Καπαγιαννίδη Ηλία, προκειμένου να οριστεί η σειρά αναπλήρωσης των τακτικών μελών της Ε.Π.Ζ των ως άνω αναφερόμενων δημοτικών παρατάξεων.