Κατηγορίες
διάφορα

Διαγωνισμός φωτογραφίας από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Thessaloniki

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Thessaloniki – ΚΕΔΗΘ διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τον τίτλο «Επί τούτω! Η Ευρώπη στην πόλη μου, στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου».

Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας να ανακαλύψουν τα έργα που με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνουν, απλοποιούν ή ενδυναμώνουν την καθημερινότητά τους και χρηματοδοτήθηκαν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.