Κατηγορίες
γνωρίζατε ότι

Γνωρίζατε ότι…

… οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, που βασίλευσαν για μια περίοδο 1123 ετών (από το 330 μέχρι και το 1453), ήταν συνολικά 94;;

Οι τελευταίοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου ήταν όλοι γιοί ή εγγονοί του Μανουήλ Β’ (ήταν αυτοκράτορας από το 1391 μέχρι το 1425). Ο Ιωάννης ο 8ος και Κωνσταντίνος ο 11ος ήταν γιοί του Μανουήλ και οι τελευταίοι που βασίλεψαν στην Κωνσταντινούπολη.

Αναφέρονται ακόμη 3 άτομα που διατήρησαν τον τίτλο του “Ρωμαίου Αυτοκράτορα” μετά από την άλωση της Πόλης:

ο Δημήτριος Β’ Παλαιολόγος και ο Θωμάς Παλαιολόγος ήταν αδέρφια του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου και γιοί του Μανουήλ Β’.

Ως τελευταίος Παλαιολόγος που αποδεδειγμένα είχε στενή συγγενική σχέση με τον Μανουήλ Β’ και τον Κωνσταντίνο τον 11ο αναφέρεται ο Ανδρέας Παλαιολόγος. Ήταν γιος του Θωμά (δηλαδή ανιψιός του τελευταίου αυτοκράτορα), που γεννήθηκε τη χρονιά που έπεσε η Πόλη και πέθανε το 1502 στη Ρώμη.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ιστορικοί πούλησε τα δικαιώματα του στον βυζαντινό θρόνο στον Γάλλο μονάρχη Κάρολο Η΄.