Κατηγορίες
γνωρίζατε ότι

Γνωρίζατε ότι…

… τα ερυθρά αιμοσφαίρια της καμήλας δεν έχουν κυκλικό σχήμα αλλά οβάλ, αλλά και ότι μια καμήλα 600 κιλών μπορεί να πιει μέσα σε τρία μόλις λεπτά 200 λίτρα νερό;;;