Κατηγορίες
εργασία

Ανακοινώθηκαν τα μόρια των υποψηφίων για τις 1500 θέσεις Ειδικών Φρουρών

Ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ τα αποτελέσματα (μόρια που συγκεντρώνουν όλοι οι υποψήφιοι) για τις 1.500 θέσεις των Ειδικών Φρουρών και πληρούν τα προσόντα προκειμένου να συνεχίσουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Τα ονόματα και τα μόρια του κάθε υποψηφίου μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ ενώ στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

“Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών.

Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6270-ογ΄ από 06-08-2019 προκήρυξης.

Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.”