Κατηγορίες
αγροτικά

Πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ την Πέμπτη 8 Αυγούστου

Αποζημιώσεις ύψους 5.427.973,32 θα καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019, σε 4.845 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Η πληρωμή αυτή αφορά κυρίως αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος ζημιάς 2018 και για το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή αφορά το 90% των αντίστοιχων αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου.