Κατηγορίες
γνωρίζατε ότι

Γνωρίζατε ότι…

… αν πολλαπλασιάσετε τον αριθμό 111111111 με τον αριθμό 111111111

το αποτέλεσμα που θα πάρετε θα είναι ο αριθμός

12345678987654321 ;;;;