Κατηγορίες
γνωρίζατε ότι

Γνωρίζατε ότι…

…η “Θεία Κωμωδία” (La Divina Commedia) του Δάντη ονομάστηκε αρχικά “Κωμωδία”, αλλά ο όρος “Θεία” προστέθηκε από τον Βοκάκιο προκειμένου να τονίσει την μεγάλη αξία του έργου;