Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια Δήμος Αλεξάνδρειας

Προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων στην Αλεξάνδρεια – ανακοίνωση του Δήμου

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι λόγω επιβεβλημένων εργασιών επισκευής του απορριμματοφόρου πλάγιας φόρτωσης, δε θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή απορριμμάτων από τους μεγάλους κάδους πλάγιας φόρτωσης στην πόλη της Αλεξάνδρειας για τρεις ημέρες, από 16/07/2019 έως και 18/07/2019.

Για λόγους δημόσιας υγείας, παρακαλούνται οι δημότες να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους συγκεκριμένους κάδους για το ως άνω αναφερόμενο διάστημα.

“Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.” καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας.