Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Ολιγόωρη διακοπή ρεύματος στην περιοχή της Αλεξάνδρειας στις 26 Ιουλίου

Ολιγόωρη διακοπή ρεύματος στην περιοχή της Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ για την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.

Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 12:00 μέχρι τις 14:00 και αφορά την περιοχή των στρατοπέδων Αλεξάνδρειας, VENUS, το χωριό Άραχος, εργοστάσιο Ζαχάρεως, κλπ

Υπενθυμίζεται ότι από τους καταναλωτές επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση!