Κατηγορίες
ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Μέχρι 100 δόσεις για οφειλές προς τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν.4611/2019 ενημερώνουμε τους καταναλωτές μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης και να τις εξοφλήσουν μέχρι και σε 100 δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή των προσαυξήσεων, ανάλογα με των αριθμό των δόσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή είναι η 17 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη.

Πληροφορίες : Τηλ. 23330 27965