Κατηγορίες
εργασία

Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ στην Αλεξάνδρεια ζητά εποχικό προσωπικό

Η βιομηχανία ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες της παραγωγής του επόμενου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:
• Εργάτες και εργάτριες για το τμήμα παραγωγής
• Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στην έδρα της επιχείρησης, στο 5ο χλμ. Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2333 027 800
email: info@almifoods.gr