Κατηγορίες
αγροτικά βιομηχανία

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για να πληρωθούν οφειλές της ΕΒΖ προς τευτλοπαραγωγούς και δεδουλευμένα εργαζομένων

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας προτείνεται η δυνατότητα επιχορήγησης η δυνατότητα επιχορήγησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να εξοφληθούν οφειλές της επιχείρησης που αφορούν:

α) σε δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων και
β) απαιτήσεις τευτλοπαραγωγών που είχαν συμβληθεί με την εταιρία για την παραγωγή του έτους 2018.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας, “η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την κάλυψη του κοινωνικού κόστους ενόψει της διαδικασίας μεταβιβαστικής εξυγίανσης της εταιρίας, που εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατόπιν επίτευξης συμφωνίας πιστωτών και κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδίου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα οικονομικά στοιχεία των περιφερειών στις οποίες δραστηριοποιείται τη ΕΒΖ Α.Ε.”.

Το ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης έχει υπολογιστεί στα 5,85 εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία.