Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Την 1η Ιουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, στις 21:00, θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 21 θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Αλεξάνδρειας για την πράξη «Επανακατασκευή δαπέδου κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου -Λυκείου Αλεξάνδρειας» ως προς το χρόνο ισχύος της.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος : «Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτική έκταση». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου έκτασης 1.123,13 τ.μ. αγροκτήματος Ραψομανίκης Τ.Κ. Ξεχασμένης, για κατασκευή επένδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της προθεσμίας παράδοσης για το απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 4-6 κμ στο πλαίσιο της Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για αίτημα παράτασης της προθεσμίας παράδοσης για το ένα απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 22 κμ στο πλαίσιο της Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 68/2016 του ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier)».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συμμετοχή δύο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 4 Απριλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη με θέμα: Κατασταλτικός Έλεγχος». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Έγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών <Δήμος -ΝΕΤ-Δημοτέλεια> και στην Υπηρεσία <Ε-postirixis> για το έτος 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018» (12-03-2019 έως 11-06-2019) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής της Αγίας Κυριακής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

18. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΥΔΩΝΕΑΣ Τ.Κ.ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ» (Α.Μ. 50/2014)(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 44/2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

20. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 44/2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

21. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας » με κωδικό ΟΠΣ 5003543,του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)