Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή ρεύματος στην περιοχή Νησίου και Σχοινά στις 10 και 11 Ιουνίου

Τη διακοπή στην παροχή ρεύματος στην περιοχή Νησίου και Σχοινά ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, τμηματικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση θα γίνουν τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 σε διάφορα σημεία από Σχοινά προς Λουδία από το τις 08:00 μέχρι τις 14:30, από το δρόμο του Νησίου (το Σ4 από τις 09:00 έως 10:00) (φωτοβολταϊκό Γλεζάκου 12:30 έως 14:30).
Την Τρίτη 11 Ιουνίου θα γίνουν τμηματικές διακοπές ρεύματος στην περιοχή Νησίου, από την άκρη του χωριού προς τον Λουδία (από ώρα 10:30 έως 13:30 προς πτηνοτροφείο Χριστοδουλόπουλου και προς αρδευτικό Βουδούρη).

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.