Κατηγορίες
δήμαρχος Αλεξάνδρειας Δήμος Αλεξάνδρειας

Το πρώτο από τα τέσσερα νέα απορριμματοφόρα παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Αλεξάνδρειας (βίντεο – δήλωση Γκυρίνη)

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν τα εξής

“Σήμερα Παρασκευή, 31 Μαΐου παραλήφθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας το πρώτο απορριμματοφόρο μέσω διαγωνισμού για την προμήθεια τριών απορριμματοφόρων (το ένα δορυφορικό) για τις ανάγκες του Δήμου.

Το όχημα τριών αξόνων και χωρητικότητας 11 τόνων που παραλήφθηκε σήμερα είναι εργοστασίου κατασκευής MAN και διαθέτει καινούργια υπερκατασκευή Ελληνικής προέλευσης (Ήφαιστος) με δυνατότητα πλυσίματος των κάδων απορριμμάτων όλων των μεγεθών.

Μετά τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, το όχημα θα τεθεί σε επιχειρησιακή χρήση.

Τέλος, σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η προμήθεια και ενός τέταρτου καινούργιου απορριμματοφόρου για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.”

Κατά την παραλαβή ο υπεύθυνος της εταιρίας εξήγησε με δυο κουβέντες τι ακριβώς μπορεί να κάνει το απορριμματοφόρο ενώ σύντομη δήλωση έκανε και ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνης: