Κατηγορίες
σύλλογοι

Τακτική Γενική Συνέλευση του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού συγκαλεί τα μέλη, σε ετήσια 1η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, 29/05/2019, σε χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης” και ώρα 18:00μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:


1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2019 , συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.
3. Παρουσίαση Απολογισμού έτους 2018, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.
4. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2019, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.
5. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).

Η 2η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία με τα τακτοποιημένα μέλη που παρευρίσκονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και τη μέρα της 2ης Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο  του ισχύοντος καταστατικού ή με την απόφαση Δ.Σ. ή Γ.Σ. (αναφορά αριθμού πρακτικού και ημερομηνίας).

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.