Κατηγορίες
ΚΑΠΗ ΟΠΑΚΟΜ Δήμος Αλεξάνδρειας

Λουτροθεραπεία και διακοπές με τα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας

Από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας γίνεται γνωστό στα Μέλη του ΚΑΠΗ και στους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας που ανήκουν στην τρίτη ηλικία, ότι εάν θέλουν να συμμετάσχουν στα Λουτρά (λουτρική περίοδος 2019) και στις Διακοπές στη θάλασσα που θα οργανώσουν τα ΚΑΠΗ το καλοκαίρι του 2019, πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έγκαιρα στην Κοινωνική Λειτουργό των ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από σήμερα 6 Μαΐου έως και 7 Ιουνίου 2019.

Για την εγγραφή στα λουτρά απαιτείται:

  • Ταυτότητα μέλους του ΚΑΠΗ με τακτοποιημένη την οφειλή του 2019
  • Έγκριση Ιατρού για Λουτροθεραπεία

Τηλέφωνο των ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας για πληροφορίες: 2333026743