Κατηγορίες
εργασία

Χημικό ή τεχνολόγο τροφίμων ζητά για πρόσληψη η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΧΗΜΙΚΟ (ΑΕΙ) ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) για τη θέση του Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια).

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής, επιπλέον γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί. Εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολογικά, επιθυμητή.

Αποστολή Βιογραφικού έως 30/04/2019:
Fax : 2333027806
E-mail  : info@almifoods.gr