Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Την Τετάρτη 10 Απριλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 20:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση ή μη του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας για την Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική απόφαση αριθμ. 88/2019 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

3. Έγκριση ή μη του απολογισμού – ισολογισμού του Κληροδοτήματος Κ. Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

4. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

5. Παροχή γνωμοδότησης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Λουτρού, στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο ΤΑΕ ΚΒΟ-ΝΤΟ ¨Ο Θησέας Βέροιας¨ για τις προπονήσεις των αθλητών του. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

7. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, χώρου εντός των Πρώην Αποθηκών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Αλεξάνδρεια, στο σωματείο με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΩΤΩΝ» για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

8. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη των μισθωμάτων των υπ΄αριθ.14,23,28 και 4 &17(ενιαίο κατάστημα), καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

9. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 5 & 16 (ενιαίο κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος των αρίθ. 13 & 14 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συμμετοχή τριών υπαλλήλων του γραφείου μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 27 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Μισθοδοσία Φορέων Δημοσίου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ )

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ )

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών (ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018» (12/12/2018 έως και 11/03/2019) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

18. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της παραίτησης τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» λαο ορισμός νέου τακτικού μέλους στο Νομικό Πρόσωπο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

19. Β’ Τροποποίηση της αριθ. 537/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016), για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

20. Ορισμός μελών:
α) Επιτροπή διενέργειας κληρώσεων ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου
β) Επιτροπή διεξαγωγής για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)