Κατηγορίες
αθλητικά Αλεξάνδρεια

Εγκρίθηκαν 605 χιλιάδες ευρώ για τον ελαστικό τάπητα του Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας

Το ποσό των 605.060,26 ευρώ με σκοπό την αντικατάσταση και ολοκλήρωση του ελαστικού τάπητα του Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας εγκρίθηκε με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη.

Τα χρήματα αποτελούν μέρος ενός ποσού που συνολικά φτάνει τα 7.706.041,16 ευρώ και αφορούν πράξεις που εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΦιλόΔημος”, για την “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων”, μετά από αιτήματα που υπέβαλαν 13 Δήμοι της χώρας.