Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Συνεδριάζει εκτάκτως το μεσημέρι της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Εκτάκτως θα συνεδριάσει την Τετάρτη 27 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, στις 2 μετά το μεσημέρι.

Το μόνο θέμα που είναι προς συζήτηση σχετίζεται με τη “Λήψη απόφασης για τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας για την τετραετία 2020-2023”.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των καταληκτικών ημερομηνιών, ήτοι 28-03-2019, περί ηλεκτρονικής αποστολής σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τα έτη 2020-2023 από τους φορείς Τ.Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4590/2019.