Κατηγορίες
Αστερούπολη - Πλατύ Ημαθίας

Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της η “Αστερούπολη”

Σε επαναληπτική ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του το σωματείο με την επωνυμία “Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατέος Η Αστερούπολη” την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πλατέος.

Είχε προηγηθεί η κλήση για Γενική Συνέλευση πριν από μια εβδομάδα, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επίτευξης απαρτίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2) Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
3) Παρουσίαση Έκθεσης Οικονομικού Απολογισμού
4) Παρουσίαση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
5) Έγκριση ή μη: α) των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) του οικονομικού απολογισμού και γ) της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6) Προτάσεις – τοποθετήσεις μελών
7) Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης (έτος 2020)