Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια λόγω της παρέλασης

Λόγω της παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαρτίου στην Αλεξάνδρεια αποφασίστηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στην κυκλοφορία:

α) Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, κατά τις ώρες από 09:00 έως 14.00, επί της οδού Δ. Βετσοπούλου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Σοφ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά.

β) Απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, κατά τις ώρες από 10:30 έως 14.00 στο κάτωθι δημοτικό οδικό δίκτυο:

-Στην οδό Δ. Βετσοπούλου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Ταγμ. Γεωργούλη έως τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους,

-Στην οδό Ναούσης, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου και

-Στην οδό Εθν. Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη.

γ) Απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, από ώρα 11:30 έως 14.00 στο κάτωθι δημοτικό οδικό δίκτυο:

-Στο λοιπό τμήμα της οδού Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Ταγμ. Γεωργούλη και από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου (Π.Ε.Ο. Θεσ/νικης-Βέροιας),

-Στην οδό Αριστοτέλους, στο τμήμα και κατεύθυνση από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα προς τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου,

-Στην οδό Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου,

-Στην οδό Ταγμ. Γεωργούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου,

-Στην οδό Αλεξ. Παπάγου, από τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου,

-Στην οδό Σοφ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου,

-Στην οδό Θεμ. Σοφούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου, καθώς και

-Στην οδό Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας