Κατηγορίες
Οικονομία

Λογαριασμοί ΔΕΗ: διατηρείται αλλά μειώνεται η “έκπτωση συνέπειας” και η “έκπτωση προπληρωμής”

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ που ελήφθη στις 19 Μαρτίου 2019 τα τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης και Χαμηλής Τάσης διατηρούνται αμετάβλητα ενώ παγιοποιείται αλλά μειώνεται η “έκπτωση συνέπειας” και μειώνεται η λεγόμενη “έκπτωση προπληρωμής”.

Έτσι, για τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από 1ης Απριλίου 2019 και εφεξής αποφασίστηκε διατήρηση και παγιοποίηση της χορήγησης της Έκπτωσης Συνέπειας σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (από 15% που είναι σήμερα) ενώ καθορίστηκε και ότι το ποσοστό της έκπτωσης λόγω προπληρωμής θα είναι 4% (από 6% που είναι σήμερα).

Στην ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρονται τα εξής:

Με απόφαση του σήμερα (19.03.19) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας Μέσης και Χαμηλής Τάσης, παρά τις πιέσεις από εξωγενείς παράγοντες όπως η αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος και της τιμής των Δικαιωμάτων εκπομπών Co2.
Επίσης το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε την διατήρηση και παγιοποίηση της χορήγησης της Έκπτωσης Συνέπειας σε ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από 1ης Απριλίου 2019 και εφεξής.
Σε ότι αφορά την έκπτωση λόγω προπληρωμής αυτή καθορίστηκε σε 4% από 1ης Απριλίου 2019.