Κατηγορίες
Οικονομία σχόλιο επικαιρότητας

Είναι δυο διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα!

Κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το “λογιστικό μέγεθος” είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το “οικονομικό μέγεθος”.

Μπορεί μέχρι ένα σημείο (στα… χαρτιά) να συνδέονται μεταξύ τους. Όμως είναι δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όποτε μιλάμε για την ελληνική οικονομία…