Είναι δυο διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα!

Οικονομία σχόλια επικαιρότητας

Κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το “λογιστικό μέγεθος” είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το “οικονομικό μέγεθος”.

Μπορεί μέχρι ένα σημείο (στα… χαρτιά) να συνδέονται μεταξύ τους. Όμως είναι δυο εντελώς διαφορετικά πράγματα και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όποτε μιλάμε για την ελληνική οικονομία…

Μοιραστείτε, κοινοποιήστε ή τυπώστε την ανάρτηση: