Κατηγορίες
Αστερούπολη - Πλατύ Ημαθίας

Απολογιστική Γενική Συνέλευση θα κάνει το Σάββατο 23 Μαρτίου η Αστερούπολη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία “Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατέος Η Αστερούπολη” καλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του η οποία θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Μαρτίου 2019 και ώρα 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πλατέος Ημαθίας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2) Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
3) Παρουσίαση Έκθεσης Οικονομικού Απολογισμού
4) Παρουσίαση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής


5) Έγκριση ή μη: α) των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) του οικονομικού απολογισμού και γ) της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6) Προτάσεις – τοποθετήσεις μελών
7) Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης (έτος 2020)

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα (18:00) την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.