Κατηγορίες
κοινωνία

Ανοίγει την Πέμπτη 7 Μαρτίου η διαδικτυακή πλατφόρμα για το επίδοµα παιδιού

Ανοίγει, για να κατατεθούν αιτήσεις, το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαρτίου η διαδικτυακή πλατφόρμα Α21 για το επίδοµα παιδιού.
Οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι οι ίδιες με αυτές του 2018, όπως και το ύψος του ποσού.

Η πρώτη διµηνιαία δόση, για Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019, προβλέπεται να καταβληθεί στα τέλη Μαρτίουσε όσους θα έχουν υποβάλει νέα αίτηση για το 2019 µέχρι και τις 26 Μαρτίου.

Για τη χορήγηση της δόσης του πρώτου διµήνου θα ληφθούν υπόψη το εισόδηµα του 2017 που δηλώθηκε µε την περσινή φορολογική δήλωση και το πλήθος των παιδιών που θα δηλωθούν φέτος στο νέο Α21. Η καταβολή στο τέλος του μήνα, θα γίνει με κριτήριο τα εισοδήματα του 2017. Όταν όμως υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2019 (τα εισοδήματα του 2018) θα γίνει η σχετική «διόρθωση» και το επίδοµα θα επανυπολογίζεται αυτόµατα. Το επίδοµα παιδιού κυµαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον µήνα για το πρώτο παιδί, ανάλογα µε την εισοδηµατική κατηγορία, και µπορεί να κλιµακωθεί ανάλογα µε το πλήθος των εξαρτώµενων παιδιών.

Η πλατφόρµα αιτήσεων Α21 θα είναι προσβάσιµη µέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και της Η∆ΙΚΑ (www.idika.gr). Η είσοδος θα γίνεται µε χρήση των κωδικών Taxisnet.