Κατηγορίες
ανακοινώσεις Ημαθία

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ Ημαθίας για αιτήσεις παραθερισμού στο ΚΑΑΥΛ

Το παράρτημα Ημαθίας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ανακοινώνει στα Μέλη μας ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς, στα Γραφεία του Παραρτήματος, στην Επιτροπή που έχει ορισθεί, τις εργάσιμες ημέρες, 11.00 έως 13.30ω, έως 20 Μαρ 2019 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

Η Αίτηση υποβάλλεται:

1) Προσωπικά από κάθε δικαιούχο ή

2) Από αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση του δικαιούχου ή

3) Ταχυδρομικά ή με e-mail, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ την 13.30ω της 20ης Μαρτίου 2016, με ευθύνη του αποστολέα.

4) Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο αποστολέας να είναι διαθέσιμος για τυχόν διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις που θα απαιτηθούν κατά την εξέταση των δικαιολογητικών.

Έντυπα διατίθενται στην Ιστοσελίδα μας (tab KAAY) και επί τόπου στα Γραφεία.

Το Παράρτημα, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, θα προβεί σε τυχαίο έλεγχο ποσοστού των υποβληθησομένων δικαιολογητικών.