Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δήμος Βέροιας Δήμος Νάουσας

Περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Δήμους της Ημαθίας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

Το συνολικό ποσό των 1,457 εκατ. ευρώ θα εισπράξουν οι τρεις Δήμοι της Ημαθίας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 (Β’ τακτική επιχορήγηση έτους 2019), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Στο Δήμο Αλεξάνδρειας θα αποδοθούν 411.016 ευρώ, στο Δήμο Βέροιας 702.034 ευρώ και στο Δήμο Νάουσας 344.923 ευρώ.