Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας κοινωνία

Νάουσα: που αιτούνται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τα επιδόματα οι δικαιούχοι

Οι δημότες που ενδιαφέρονται να αιτηθούν για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), τα προνοιακά επιδόματα και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Κοινότητας και στην Πρόνοια στο κτ. Λόγγου Τουρπάλη.

Ώρες και μέρες εξυπηρέτησης:
Δευτέρα έως Παρασκευή
Κ.Ε.Α.: 08:00 έως 13:30

Προνοιακά επιδόματα/επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων: 08:00 έως 14:30
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2332029980 & 2332024210 &2332052216