Κατηγορίες
αγροτικά Δήμος Αλεξάνδρειας

Δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστήματος και αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας στις 4 Μαρτίου

Την 4η Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 – 10:00 θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 33 & 34 (ενιαίο κατάστημα), που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Την 4η Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00 θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23333 51304 (κα Αρβανιτοπούλου).