Κατηγορίες
αγροτικά

Από 50 μέχρι 120 ευρώ η de minimis ενίσχυση για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια – τα στοιχεία για την Ημαθία

δείτε τα στοιχεία που αφορούν την Ημαθία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων, νεκταρινιών και βιομηχανικών ροδάκινων που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις 27-28 Ιουνίου 2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας, Καβάλας και Φλώρινας.

Η έγκριση της χρηματοδότησης, που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες, ανέρχεται στα 13,22 εκατομμύρια ευρώ.

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης που θα καταβληθεί στους δικαιούχους (σε αυτούς που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2018, διατηρούν τουλάχιστον 0,1 εκτάρια ροδάκινων επιτραπέζιων ή/και βιομηχανικών ή/και νεκταρινιών και διέθεταν ποικιλίες σε ωρίμανση κατά τη χρονική περίοδο των βροχοπτώσεων) έχει καθοριστεί ως ακολούθως:

α) 1.000 ευρώ/εκτάριο (100 ευρώ/στρέμμα) για τα σοβαρά ζημιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα,
β) 500 ευρώ/εκτάριο (50 ευρώ/στρέμμα) για τα μετρίως ζημιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα,
γ) 1.200 ευρώ/εκτάριο (120 ευρώ/στρέμμα) για τα σοβαρά ζημιωθέντα νεκταρίνια,
δ) 600 ευρώ/εκτάριο (60 ευρώ/στρέμμα) για τα μετρίως ζημιωθέντα νεκταρίνια,
ε) 500 ευρώ/εκτάριο (50 ευρώ/στρέμμα) για τα βιομηχανικά ροδάκινα

Τα στοιχεία που αφορούν την Ημαθία είναι τα εξής:

  • Πλήθος παραγωγών: 6.719
  • Συμπύρηνα ροδάκινα: 23.819,40 στρέμματα
  • Νεκταρίνια σοβαρά ζημιωθέντα: 8.831,70 στρέμματα
  • Νεκταρίνια μετρίως ζημιωθέντα: 11.811,40 στρέμματα
  • Επιτραπέζια ροδάκινα σοβαρά ζημιωθέντα: 22.850,70 στρέμματα
  • Επιτραπέζια ροδάκινα μετρίως ζημιωθέντα: 17.590,20 στρέμματα

de minimis FEK

Να σημειωθεί ότι εκτός της ενίσχυσης μένουν όσοι έχουν λάβει (οι ίδιοι ή επιχείρησή τους) κατά το τρέχον έτος αλλά και τα δύο προηγούμενα οικονομικά χρόνια ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της παραπάνω ενίσχυσης, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).