Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αλεξάνδρειας του ΕΕΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2019 Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την αριθ. 3015 και αριθ. Εγκυκλίου 6/11-02-2019 απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους και ορίζεται νέα ημερομηνία η 31 Μαρτίου 2019 στον ίδιο τόπο.

ΣΥΝΤΟΜΑ θα ανακοινωθεί και θα εκδοθεί νέα πρόσκληση με τις σχετικές πληροφορίες.