Κατηγορίες
αγροτικά Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Πόσοι υδρονομείς θα προσληφθούν για ένα πεντάμηνο από το Δήμο Αλεξάνδρειας

Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2019 (η οποία ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ), καθορίστηκαν η αρδευτική περίοδος για το έτος 2019 καθώς και ο αριθμός των υδρονομέων που θα προσληφθούν από το Δήμο Αλεξάνδρειας για την ίδια περίοδο.

Συγκεκριμένα η αρδευτική περίοδος ξεκινά στις 01/04/2019 και λήγει στις 31/10/2019.

Συνολικά θα προσληφθούν 30 άτομα με διάρκεια σύμβασης έως πέντε (5) μήνες εντός της αρδευτικής περιόδου, τα οποία κατανέμονται ως εξής (ανά Δημοτική Ενότητα):

  • Δ.Ε. Αλεξάνδρειας: τρία (3) άτομα
  • Δ.Ε. Πλατέος: τρία (3) άτομα
  • Δ.Ε. Μελίκης: δέκα οκτώ (18) άτομα
  • Δ.Ε. Αντιγονιδών: έξι (6) άτομα