Κατηγορίες
δήμαρχος Αλεξάνδρειας παιδεία

Κλειστά τα σχολεία λόγω παγετού στο Δήμο Αλεξάνδρειας στις 8 Ιανουαρίου 2019

σχολείο - χιόνιαΜε απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνη, λόγω του παγετού και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η απόφαση:


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)
3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ