Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπές ρεύματος σε Πλατύ, Λιανοβέργι και Μελίκη

διακοπή ρεύματοςΤη διακοπή στην παροχή ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα διακοπή θα γίνει:
– στις 28 Ιανουαρίου 2019,

από τις 08:00 έως και τις 10:00, όλο το Πλατύ και τα γύρω αρδευτικά, βουστάσια, φωτοβολταϊκά
από τις 10:00 έως και τις 11:30, στην περιοχή μνήματα Λιανοβεργίου
από τις 11:30 έως και τις 12:30, στο σταύλο Βουδούρη στην περιοχή Λουδία

– την 1η Φεβρουαρίου 2019,
από τις 08:00 μέχρι και τις 14:30, στη Μελίκη από την είσοδο από Βέροια έως το δημοτικό κατάστημα.

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.