Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Αλεξάνδρεια: θα μονοδρομηθεί η οδός Βέροιας (εν αναμονή ποδηλατοδρόμου)

Τη μονοδρόμηση της οδού Βέροιας (του δρόμου δηλαδή που ξεκινά από την οδό Βενιζέλου, βρίσκεται πίσω από το Κέντρο Υγείας και περνά μπροστά από το Δημοτικό Κολυμβητήριο) εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Πρόκειται για απόφαση της ΕΠΖ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2019 και η οποία προβλέπει τη μετατροπή τμήματος του συγκεκριμένου δρόμου σε μονόδρομο, στο πλαίσιο της δημιουργίας ποδηλατοδρόμου επί αυτού. Η κατεύθυνση του μονόδρομου θα είναι από το Κέντρο Υγείας προς το Κολυμβητήριο.

Πότε θα γίνει η μονοδρόμηση; Εξαρτάται από το χρόνο υλοποίησης του ποδηλατόδρομου αλλά και από το χρόνο εφαρμογής των γενικότερων αλλαγών που θα γίνουν στους δρόμους της Αλεξάνδρειας (αφού εκκρεμεί η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το σύνολο της πόλης).