Κατηγορίες
αγροτικά

Πως χαρακτήρισε ο ΕΛΓΑ τις πληγείσες από τις βροχοπτώσεις ποικιλίες ροδακίνων – νεκταρινίων (κατάλογος)

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων γνωστοποίησε τον κατάλογο με τις ποικιλίες που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις, όπως τελικά τις ενέκρινε και τις κατηγοριοποίησε ο ΕΛΓΑ.

Στον κατάλογο αναφέρονται η κατηγορία, η ποικιλία καθώς και η κατάταξη των ζημιών (μετρίως ή σοβαρά ζημιωθέντα).

Αναλυτικά:

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΣΤΑ ΡΙΤΣ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΓΚΡΙΣΠΣΟΝ ΛΕΙΝΤΗ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΛΕΓΚΑΝΤ ΛΕΪΝΤΥ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΡΛΙ ΡΙΤΣ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΕΒΙΝΑ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΡΕΣΤ ΧΕΪ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΛΟΥΙΖΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΠΡΙΤΝΕΙ ΛΕΙΝ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΙΡΙΝΙΑ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ Ο ΧΕΝΡΙ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΟΚΤΑΒΙΑ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΕΓΚΙΝΑ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΕΝΤ ΚΑΛ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΕΝΤ ΛΕΪΝΤΥ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΕΤ ΒΑΙΛΕΡ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΕΜ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΙΜ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΜΠΙΝΤΟΥ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΜΠΙΡΙΤΣ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΤΑΡΝΤΥ ΜΠΕΛ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΤΖΟΥΛΑΪ ΛΕΪΝΤΥ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΤΖΟΥΝΓΚΟΛΝΤ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΤΟΠΑΪΤ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΓΚΛΑΝΤΙΣ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΤΟΥΑΛ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΟΡΟΝΕΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΛΕΥΚΟ ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ UFO

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΑΟΥΡΑ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΑΡΑΘΟΝ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΑΝΚΑ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΟΥΦΟ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΙΤΣ ΛΕΙΝΤΙ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΓΚΛΟΡΙ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΛΙ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΑΝΤΖΕΣΤΙΚ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΕΡ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΑΙΜ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΑΜΕΡΙΝΓΚ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΑΝ ΚΛΑΟΥΣ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΑΝ ΚΡΕΣΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΑΝΚΛΑΟΥΝΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΟΥΙΤ ΝΤΡΙΜ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΟΥΙΤ ΣΚΑΡΛΕΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΦΕΑΡ ΤΑΪΜ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΦΛΕΪΒΟΡ ΚΡΕΣΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΒΕΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΡΣΙΑΝΙ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΠΙΓΚ ΧΕΒΕΝ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΕΤ ΓΚΟΛΤ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΙ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΟΥΙΤ ΛΕΙΝΤΙ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΤΑΡΚ ΡΕΝΤ ΓΚΟΛΝΤ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΦΕΝΤΑΛΕΪΤ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΩΡΙΩΝ

ΜΕΤΡΙΩΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΛΙ ΤΟΠ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΑΛΙΤΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΑΛΤΕΖΙ 2000

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΑΛΤΕΖΙ 2010

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΑΛΤΕΖΙ 2020

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΑΛΤΕΖΙ 85

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΕΙ ΣΟΥΙΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΑΤΖΙΚ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΠΙΓΚ ΤΟΠ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΡΕΙ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΡΟΖ ΝΤΑΪΜΟΝΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΜΠΡΑΪΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΡΕΝΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΦΑΙΡ ΤΟΠ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΦΑΙΡΜΠΡΑΪΤ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΦΛΕΪΜ ΚΙΣ

ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΑ