Κατηγορίες
βιομηχανία

Μετατάξεις και ειδική επιδότηση ανεργίας για τους εργαζομένους της ΕΒΖ

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Πλατύ ΗμαθίαςΜετά από

– δεκαετίες μνημειώδους κακοδιαχείρισης (που θα πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια με τίτλο “Πως να ρίξετε μέσα ένα μονοπωλιακό μεγαθήριο”) και
– κάποια χρόνια αξιοπρόσεκτης ανικανότητας να πουληθεί (έστω και σαν… σκράπ – αν και στο τέλος για τέτοιο θα πουληθεί!)

η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης οδεύει και τυπικά προς το τέλος του βίου της όπως το ξέραμε και το Ελληνικό Δημόσιο κάλυψε πάλι την ανικανότητα όσων πέρασαν από εκεί και διοίκησαν (και ταυτόχρονα βόλεψαν και στρατιές ψηφοφόρων). Στέλνει τους πιο μεγάλους σε ηλικία εργαζόμενους σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας και τους μικρότερους με μετάταξη στο Δημόσιο.

Ο σκοπός αναφέρεται ξεκάθαρα σε μια από τις αιτιολογικές εκθέσεις: “(…) διασφαλίζει τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας της Εταιρίας (…)”.

Σε απλά ελληνικά, να μην έχει πλέον εργαζομένους η επιχείρηση (για να μην μπορεί να πει κάποιος “επενδυτής” ότι είναι επιπλέον κόστος και τελικά δεν την αγοράσει για παλιοσίδερα!).

Το ενδιαφέρον πάντως στην όλη υπόθεση είναι στη στάση των πολιτικών κομμάτων.

Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει τα 56 και θέλουν πέντε χρόνια για να βγουν στη σύνταξη θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, μετά από αίτησή τους στον ΟΑΕΔ. Στο ίδιο πρόγραμμα θα ενταχθούν και όσοι εργαζόμενοι της ίδιας κατηγορίας θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους.
Βασική προϋπόθεση πάντως είναι η απασχόληση στην ΕΒΖ για τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροπολογίας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και να μην έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα.

Η δεύτερη κατηγορία εργαζομένων είναι όσοι είναι πιο μικροί σε ηλικία και επίσης έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΕΒΖ. Και αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα να κάνουν αίτηση για τη μετάταξή τους σε κενή οργανική θέση ή σε προσωποπαγή θέση που θα συσταθεί. Θα μεταταχθούν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α. κλπ., σε συναφή θέση, κλάδο – ειδικότητα και με βαθμό ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους στην ΕΒΖ και με τα τυπικά προσόντα προβλέπονται στο νέο φορέα που θα μεταταχθούν. Μια διαδικασία που είχε γίνει και στο παρελθόν, με την περίπτωση των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ).