Κατηγορίες
αγροτικά Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2019 οι αιτήσεις για αντικατάσταση κυψελών και στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας καλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι να υποβάλλουν αίτηση –δήλωση διαχείμασης κυψελών και επίσης όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2019.

1. Όλοι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 21/01/2019 να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας. Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι που θα έχουν θεωρημένο το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 01-09-2018 έως 31-12-2018.

2. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τη δράση αντικατάστασης κυψελών το αργότερο μέχρι 21/01/2019.


Δικαιούχοι είναι:
• όσοι έχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια
• όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
• όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης
Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
• θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
• αστυνομική ταυτότητα
• αντίγραφο δήλωσης κυψελών διαχείμασης
• βιβλιάριο τραπέζης
Τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών μπορούν να εκδοθούν από 01/08/2018 έως 20/05/2019 και να εξοφληθούν με ηλεκτρονικό/τραπεζικό τρόπο μέχρι 31/07/2019.

3. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τη δράση στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακινήσεις) το αργότερο μέχρι 21/01/2019 .

Δικαιούχοι είναι:
• όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης (περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ)
• όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
• όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης
• όσοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ)
• όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000€

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
1) θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο
2) αστυνομική ταυτότητα
3) αντίγραφο δήλωσης κυψελών διαχείμασης
4) βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ
5) φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιάριου τραπέζης
6) το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα
7) άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου τους
8) για τους συνταξιούχους ΟΓΑ: φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας θεώρησης του βιβλιάριου ΟΓΑ. Το βιβλιάριο του ΟΓΑ πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης μέχρι 30/06/2019.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μιλτιάδη Τσαμήτρο, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής /Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας.,
τηλ. Επικοινωνίας: 2331350147 φαξ: 2331350228
και e-mail : tsamitros.m@imathia.pkm.gov.gr