Κατηγορίες
Οικονομία

Μέχρι τις 11 Ιανουαρίου παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

τέλη κυκλοφορίαςΌπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών παρατείνεται, προς διευκόλυνση των πολιτών, έως και την Παρασκευή 11.1.2019 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.